fredag 16 maj 2014

"1,2,3...många!!"

   Avancerad vardagsmatematik uppstod när vi skulle skära frukt till en fruktsallad för ett tag sedan på Pegasus. Barnen får alltid välja om de vill ha halvor eller fjärdedelar som alternativ till hela frukter. Barnen har lärt sig skillnaderna mellan storlekarna. Vi blev nyfikna på om de förstod sammanhangen mellan delar och helheter och utmanade lite extra. 

Vi skar itu och satte ihop halvor och barnen såg att frukten blev hel igen. Vi räknar mellan delningarna. När det blir fyra delar associerar antagligen barnen till fruktstunderna och de val de brukar göra där så de utbrister "-Fjärdedelar!" När dessa delas blir det många och barnen räknar noggrannt. Åtta äpplebitar kanske kan kallas "-Åttadelar!?" 


Den här stunden bjöd mycket skratt och glada utrop. Barnen berömde varandra och lärde glatt vidare sina erfarenheter och kunskaper de förvärvat. På lustfyllda sätt som detta utvecklas förståelse hos barnen för grundläggande egenskaper hos bl a mängder, antal och förändring. De lär sig förstå skillnader och likheter, delar och helheter och använder sig av matematiska begrepp. Genom att de argumenterar och reflekterar, själva och tillsammans, utvecklar de även sin förmåga att föra och följa resonemang vilket allt det här utgör strävansmål för verksamheten i förskolans läroplan.

Tänk vad mycket matematik vi kan få ut av att göra en fruktsallad.
"-Jag vet! En hel banan! Två bananer, två halvor!!"

Observation och reflektioner har Sandra gjort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar