fredag 9 maj 2014

Bildgruppen reflekterar

   Idag fredag träffades Svanens bildgrupp för utvärdering av skapandematerial, vårt arbete med barnens ritutveckling, dokumentation av barns alster och inspiration.


Bland annat så tog vi med oss barns vitsippebilder, eftersom vi har en någorlunda fast tradition i att varje år låta barn avbilda vitsippor, blir det ett tydligt exempel att titta på. Dels hur barnen med hjälp av de förutsättningar vi ger utvecklas i att avbilda från år till år, men också hur vi gör aktiviteterna på olika sätt och om vi har en progression i materialval och lärandestrategier. Eller att inspirera varandra i olika färg- och pappersval på ramarna. Och hur gör man det svåra kring balansgången i att stötta barnen i processerna med att fokusera detaljer och nyanser utan att styra dem för mycket?

Vi gjorde också reflektioner kring vad barnens teckningsmappar borde innehålla, så vi ska ha en likvärdig kvalitet i samlande och representation för barnen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar