tisdag 16 september 2014

Bygg och konstruera världar!
 Varje avdelning har avsatt utrymme både i miljön och i verksamhetens innehåll för att bygga och konstruera i leken. Vi tycker att det är ett viktigt och prioriterat område eller värde. Därför att det är mycket matematiska grunder, även estetiska, fantasifulla och lekfulla! Problemlösning och kreativitet tränas i ett förhandlande mellan barn eller mellan barn och material eller till och med då olika material möts och hållfasthet och andra fysikaliska fenomen utmanas. Olika avdelningar har olika material och för kreativiten är det viktigt med mångfalden i materialet. Och att det finns så mycket material att det räcker att fortsätta bygga. Relationer skapas, byggs och utvecklas. Återigen både vänskapsband mellan barnen men även med materialet.I konstruktionsleken tränar barnen i att tro på egna eller andras förmågor. Undersökande sker kring balans och jämvikt.


Det är viktigt för mångfald möjligheter av konstruktioner att det finns många olika material med olika egenskaper. Barnen kan göra kompositioner som blir olika varje gång och för en del blir undersökandet av materialet det viktigaste, själva byggandet eller för en del är leken som tar vid när bygget är klart viktigast.


Vi bjuder här på delar av en observation som Mikaela har gjort på Pegasus:

"Jag satt och observerade och ser ett barn som bygger ett fantastiskt bygge. Jag tänkte - oj, vad han undersöker, testar och lär sig matematik. Han räknade klossarna vid flera tillfällen, han pratade och bollade matematiska begrepp och tankar med mig, han förklarade hur han tänkte och vad han gjorde, han prövade och lokaliserade var han kunde ställa klossarna för att det inte skulle rasa, undersökte, jämförde och provade vilka former man kunde ställa klossar ovanpå och vilka det inte gick att ställa på. Han testade sina hypoteser, förkastade en del och provade andra hypoteser och övade därigenom problemlösning, som är en viktig del av matematiskt lärande, på lustfyllda sätt." Vilken estetik och skaparglädje man kan se i denna långa stunds arbete och lek!

Även ute vill vi att barnen ska kunna bygga och konstruera i sin lek och sitt undersökande.

Dokumentationer visar också hur vi tänker om undersökandets vikt.


I texten i det här inlägget finns också invävt material från en dokumentation som Sandra har gjort på Fenix. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar