måndag 27 oktober 2014

Castors föräldramöte med demokratibildspel och skapande

   Demokrati, likabehandling och jämställdhet ingår i alla förskolors uppdrag och vår läroplan, Castor visade bland annat hur det ser ut i barngruppen på Castor. Och sedan kunde föräldrarna välja mellan att skapa en vacker mobil eller att avbilda höstlöv. Skapande inbjuder till bra samtal och föräldrarna fick samtidigt prova att arbeta på liknande sätt och med samma material som deras barn utmanas i till vardags i arbetet på Castor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar