torsdag 6 november 2014

Spår av teknik

   Under våra uppstartsveckor har vi haft teknik i fokus i verksamheten. I erbjudanden, utmaningar och under observerande av barnens relation med vardagsteknik.
Magneter
Luftpumpar
Haspar, lås och mekanik
Målningsteknik
Lutande planet
Väga och mäta
Hjul och saker som rullar
Rörelseenergi - accelerationskraft
Flytkraft - Arkimedes princip
Byggteknik
Blandningsteknik
Skrivteknik
Mekanik
Att sätta på/av vattenkranen

-allt detta är exempel på våra erfarenheter och utforskanden. Vi uppmuntrar till utforskande och reflektion och för våra yngsta barn handlar det om att prova och laborera och vi tittar på hur deras utforskande ser ut, för att sedan ev erbjuda mer eller annat material. De äldre barnen  kan börja ställa hypoteser innan de undersöker och provar, och även reflektera efteråt. Vi er dem många möjligheter till vidare undersökande och tillfällen att lyssna på varandras tankar, men inte färdiga svar. 

Dokumentation - som en viktig del i lärprocessen använder vi pedagogisk dokumentation. Dels så reflekterar vi kring vad vi ser att barnen gör, via foton och våra observationer, men det är också viktigt att ge tillbaka till barnen under arbetets gång så dokumentationen blir en hjälp att gå vidare. Vi kan också använda foton som ett bra minne, men det är inte det viktigaste när vi fotograferar och antecknar mycket, utan just att analysera barnens lärande för att ta ut för barnen relevanta vägar framåt.


Lite reflektioner från barnen:
Små barn visar inte sina reflektioner i ord alla gånger, de visar att de tänker (men vi vet inte alltid vad) genom att de står och tittar ihärdigt, ser frågande ut, undersöker något länge och fascinerat provar om och om igen. Det har varit så med magneter, redskap vid leran, vattenkranen, fjädrar och luftpumpar, hänglås med nycklar, gångjärn.....
Barnen på Orion håller just nu på att undersöker och ställer hypoteser kring om och varför olika saker flyter eller inte. Först tänkte de att det bara är lätta saker som flyter, sen utmanar vi det vidare... Då tror någon i gruppen att det finns små luftbubblor som skydd under de saker som flyter.... Vi ska fortsätta att titta på det här.


Lite reflektioner vi vuxna har haft under tiden:
Vad mycket i vardagen som är teknik, barnen och vi använder tekniska hjälpmedel hela tiden, oftare än vi trodde. När vi uppmärksammat barnen på vad som kan tänkas vara teknik - är de själva väldigt nyfikna kring det men även noga med att påtala allt som kan vara teknik. Ibland ser inte hörnorna där vi utmanar med teknik så vackra ut (för oss vuxna), men barnen är där mycket och länge, det finns en dragningskraft, materialet lever. Även om vi nu går över till att arbeta med olika projekt under temat "Baktidens och framtidens demokratiska natur - din, min och skalbaggens glob- vad förenar oss på jorden?" så är en hel del aktiviteter tillgängliga i miljöerna och vi kommer lyfta, utmana och belysa teknik lite då och då. Någon avdelning kommer troligtvis fördjupa sig ytterligare i teknik.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar