torsdag 26 februari 2015

Processväggar - dokumentation i rörelse - alla dessa samtal och funderingar...

   Processväggar har blivit ett viktigt instrument för oss i att synliggöra barngruppernas projektarbeten i process. Väggarna är bra att använda till det som händer nu, som vi behöver vara i relation till, skapa meningsfullhet tillsammans med och låta oss inspireras av hela dagarna. Så att projektet inte bara upplevs under en viss projekttid eller i en annars stängd och undanplockad pärm. Att vi får "leva med" våra intressanta ämnen.

Att dokumentationsarbetet sker i process är också en bra garanti för att barngruppen är högst delaktig, vi monterar upp olika delar av processen som en aktivitet - ett arbete av och med barnen - inte åt och för barnen. Barnen behöver vara delaktiga och få alla förändringar introducerade för sig för att förstå meningen med dem. Dessa samtal vi har i mindre- eller storgrupp blir återkopplande och nya tankar väcks - blir ett sätt att förbinda olika tankar men också bredda och skapa nya trådar och få kvitton på vad som är intressant för barnen. Att vi lyssnar in barnen och processen regelbundet gör att vi inte forcerar någon maktfylld vuxen-finplanering utan barnen får reellt inflytande. Att återkoppla dokumentationer och annat material vi har på väggar och i miljön kan vi kalla pedagogiska promenader - där barnen utvärderar åt oss vad de ser för meningsfullhet (eller inte) och vi kan märka vad som är hett och intressant och få uppslag till fortsättningar eller omstruktureringar av arbetet och våra dokumentationer. Vi ingår tillsammans i en reflekterande kultur.

För att en dokumentation ska vara levande/pedagogisk ska den både användas - därför behöver det vara ett färskt och aktuellt innehåll att tänka om, och vara framåtsyftande - det är ofta det svåraste - men om vi använder oss av dessa utvärderingar barnen ger oss till att fortsätta planera vad vi kan ta för möjliga vägar härnäst. Dokumentation ska inte bara vara vackra eller berätta om våra aktiviteter som vi redan har gjort, utan hänga ihop med framtiden för att bilda en helhet.


Processväggen är en del av vårt arbete och förhållningssätt, och kanske som en extra "person"(subjekt) i gruppen. Så en processvägg blir aldrig färdig, jo kanske precis när barngruppen slutar... Förhoppningsvis är den i ständig rörelse och förändring...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar