tisdag 9 juni 2015

Projekten under våren

Vad har hänt i våra projekt under temat Baktidens och framtidens demokratiska natur - din och min och skalbaggens glob, vad förenar oss på jorden?

Vega har arbetat med att undersöka ekorrens kroppsdelar, dramatiserat och funderat kring vad de äter och vad de gör. Ekorrar rör sig på ett särskilt sätt, vilket barnen har uppmärkssammat - och härmat och lekt med idéerna kring. Barnen utvecklade det till en lek på samlingarna som går ut på att du antar en pose och vi andra gör likadant. De mest häpnadsväckande och svåra positioner lockas fram och det blir individuella uttryck vi bjuder varandra på. Vegas arbete har vi skrivit en artikel om, som publicerats i en tidning som heter Modern Barndom nr 2 2015 och finns att beställas på www.reggioemilia.se


Polaris har arbetat med små drama-lekar och bordsteatrar. Katter kom att bli spännande att undersöka lite närmare. Ja, inte riktiga men att avbilda, se på katters rörelser på filmer och leka.

Pegasus maskar har framförallt varit ett formtränande, vi har ritat mycket, dansa och jobbat med lera och det har varit ett bra sätt att träna på i ett ritprogram i datorn. Barnen har funderat kring maskars levnadsförhållanden och barnen hade mycket de ville berätta och fantisera kring så vi gjorde en berättelse, en bok. Däri blandar barnen fantasi med det de vet och tänker om maskar.

Luna har fortsatt att arbeta med friktion, vilka olika motstånd bjuder olika beklädnader på plankor? Barnen har provat och reflekterat och återkopplat genom ett rit- och konstruktionsmaterial. Vi blev nyfikna på barnens kunskaper, ganska unga barn verkar faktiskt ha bra kunskaper om dessa tekniska fakta, och vi har lockat dem till att uttrycka det på fler sätt i och med att vi frågar dem om de kan rita vad som händer. Barnen ritar på ett självklart sätt det vi trodde de skulle tycka var svårt.

Castor har arbetat med olika fåglar. Att titta på olika arter var roligt och barnen tänker mycket om fåglars möjligheter att flyga, deras bon och deras mat. Fågelungar och ägg var också spännande. Kan vi människor flyga? "-Ja, om vi flaxar med armarna... Meeen, vi ska ramla. Det måste blåsa MYCKET om vi ska kunna. Vinden tycker vi är för tunga."


Pollux har vi tidigare berättat om i ett tidigare inlägg. 
http://svanenforskolanorrkoping.blogspot.se/2015/04/pollux-kastanje-kretslopp.html
De har börjat odla lite i en varmbänk och har gjort ett arbete med liknelserna mellan deras kastanjeväxt och barnens händer.

"När man andas kommer luft in i och ut ur kroppen. När hjärtat slår åker blodet runt i kroppen. Det finns luft i blodet."
Orion har fortsatt söka efter luft och jobba med kunskaperna kring luft och syre. Barnen vet att vi och allt levande behöver syre för vår överlevnad. Gruppen har jobbat med gemensamt berättande, att i grupp hitta på historier och på så sätt väva ihop kunskaper och fantasier till meningsfulla sammanhang.


Fenix har haft spännande, fördjupande projektinnehåll om bakterier. Det de här barnen med lätthet kan förklara är rätt avancerade kunskaper om mikrobiologi. En viktig poängtering är att de allra mesta av dessa befintliga kunskaper som barnen har idag har kommit från gruppen själva. De har fått ställa hypoteser och teorier, testat, undersökt och laborerat. Men framförallt reflekterat sig fram till riktigt naturliga och egensinniga sanningar. Kunskaperna finns redan där!! Hos barnen. Lite fakta har vi matat på, men ytterst lite och bara det som de har varit riktigt nyfikna på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar