fredag 25 september 2015

Verksamheten med nya grupper..

  Är igång och nu börjar vi byta ut och göra våra dokumentationer aktuella. Vi sätter upp och samtalar om det som händer om dagarna. På Pegasus till exempel har gruppen fokuserat på att avbilda blommor, träna tekniker och vässa ögonen och få njuta av att vara tillsammans i det vackra.Men också projektet på avdelningen har börjat synas på processväggen. Här sätts observationer i form av foton, kommentarer och pedagogernas tankar om vad de sett att barnen visar intresse och meningsfullhet kring, och vad och hur de tänker att de ska fortsätta med utifrån barnens uttryck. Innehållet i projektet är än så länge trevande, d v s vi erbjuder barnen några material att uttrycka sig kring och tillsammans med, observerar, samlar och inventerar och analyserar. 


På Pegasus har vi främst arbetat med lera, teckning och dans. Det vi ser så här långt är att barnen språkar mycket vid de här stationerna/aktiviteterna. Mycket verbalt vid leran och teckningen, vid dansen är det mera kroppsligt. Det är roligt att lyssna på barnens tusen olika tankar, det svåra blir att fördjupa, ha en röd tråd i och bredda kunskapandet, men det står vi inför härnäst. Här följer lite observationer vid lerbordet och pedagogernas efterföljande reflektioner om vad de såg: 

-"En orm?"
-"Jag har fyra."
-"1,2,5."
-"Där är mamman." (om en lerstav som är längre än andra)
-"Mjau."
-"Jag ska kladda ihop en farfar."
-"En farfar på ormen. Farfar inte glad? Titta vad jag har gjort nu. Pling, plong! Titta - titt-ut, kanske ett hål."
-"Mask."
-Ja, må hon leva."
-"Pancake."


Barnen plockar försiktigt fram fler och fler lerstavar. Det är som att de kanske inventerar mängder när de börjar räkna. De får verkligen igång dialoger och fyller i med sina egna associationer där någon annans slutar eller så gör de gärna likadant, härmar och låter sig inspireras och smittas. Tittar hela tiden på vad de andra gör och vad varje form verkar se ut som. Lerans föränderlighet tänker vi ger verkliga möjligheter till berättande – leran är i ständig tillblivelse….

Barnen har många olika tankar, som är svårt att veta varifrån de kommer, eller hur de hittar sina associationer, kanske  från sina erfarenheter. Men det verkar som om leran ger många uppslag att berätta om. ”ja må hon leva” säger någon då de ihopsatta stavarna påminner om en tårta. Och någon har plattat och kavlat ut en lerstav som en rund.. Pannkaka!? Barnen har olika verbala möjligheter – men här ser vi mycket bra möjligheter till att på lustfyllda sätt smitta varandra med idéer, fantasi OCH språk. 


Dokumentationerna sätts upp tillsammans med barnen och väl på väggen (även om det inte är ett slutresultat utan ändras hela tiden) går vi s k pedagogiska promenader och samtalar och återkopplar våra dokumentationer så att det som sitter på väggarna lever och är meningsfullt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar