måndag 18 januari 2016

Vänskaplighet

   Under hösten har våra äldre förskolebarn samtalat mycket kring barnkonventionen och vår likabehandlingsplan och vi har sett en stor vänskaplighet hos barnen, kanske med påverkan av arbetet, det är svårt att säga. Eller är det för att vi sätter fokus på det som gör att vi också ser det, att det blir belyst? 

Barnen är verkligen intresserade av att reflektera kring vänskaplighetsfrågor och har och utgör många exempel på det. Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma barnen på och visa de goda exemplen i när barnen är goda förebilder i vänskaplighet, inkluderande och demokratiska.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar