måndag 4 april 2016

Tecknade figurer och -"Katt!" -"Katt!"


  Vi jobbar mycket med barnens tecknande och att märkvärdiggöra det, även de yngstas tecknande. Att teckna är ett språk d v s ett bra sätt att uttrycka tankar och att teckna teorier och motiv jobbar vi mycket med bl a i våra projekt, som del av helheter och olika språk.
Här ska vi beskriva två avdelningars tecknande.

Luna är en av våra avdelningar för de yngsta barnen 1-3 år. Barnen jobbar med katter. Det är svårt att veta när varje människa börjar att kunna hålla inre bilder och ännu svårare att veta när de börjar att uttrycka det - verbalt eller i bild. Så vad betyder det när vi bjuder in  barnen i kattsammanhang och de får titta på bilder av katter och tecknar runda cirklar samtidigt som de säger -Katt... -Katt...? Betyder det att barnen provar materialet genom att göra cirklar eller att de faktiskt ritar katter? Hur ska vi kunna veta det? Vi måste förutsätta och vara lyhörda för att barnen är kompetenta och kan det om de vill och vi ser att de verkar tycka sammanhanget är meningsfullt. Barnen ÄR i sammanhanget katt och det är det viktigaste i situationerna kring projekt med de yngsta.

Några av barnen har börjat intressera sig för katters ögon och tecknar det.


På Pegasus som har barn i 3-årsåldern  jobbar vi med att låta barnen teckna figurer. Under några månaders tid med utmaningar och återkommande tecknande ser vi en stor utveckling i barnens figurer - de förändras, blir tydligare och barnen lägger till detaljer - teckningarna blir mer berättande. Vi har arbetat med sagan om Bockarna bruse parallellt så en del av figurteckningarna är utmaningar i att avbilda trollet eller bockarna eller något annat från sagan eller den saga som barngruppen tillsammans gjort med liknande karaktärer.

En blandning av troll och bockar...

Vi har undersökt hur barnens teorier med/om sina teckningar ser ut. Vi lyssnade på barnen när de tecknade och de fick också berätta en tid senare - vi var nyfikna på om teckningarna var konstruktioner av barnens tankar eller om de mer tolkade former de såg i sitt tecknade. Det var förstås lite olika, men när barnen hade tecknat utifrån ett innehåll, t ex sagorna, var det oftast samma berättelser barnen hade om teckningarna, även efter en tid.

-"Trollet ger blommor till stora bocken."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar