tisdag 31 maj 2016

Årets projekt knyts ihop och avslutas

   Just nu avrundas årets projektarbete. Och vi har faktiskt inte berättat så utförligt om dessa processer, så om ni vill veta mer kan ni här få en stunds läsning.

Vi har nu haft vårt första år i temat språk - Barns berättande, mystiska, magiska världar och avdelningarna har haft sina projekt utifrån vad de har hittat för intressanta spår som barnen uttryckt genom olika språk (uttryckssätt genom olika material och utmaningar).

Vega: Vega har arbetat med Klassisk musik och dans. Vivaldi - i musiken "hörs vargar som springer", vilket har fascinerat barnen och de har bl a jobbat med varglera och integrerat lera, musik, dans och verbalt berättande och här blir arbetssättet tydligt i att vi inte jobbar i enskilda ämnesområden, utan integrerade ämnesområden där olika delar är lika viktigt. Vi kan fråga oss om det blev lerdans eller danslera och dansmusik eller dansmålning. För barnen blev omslagsbilden på skivan viktig och de uppmärkssammade t ex att dessa farbröder hade skägg. När en förälder ringde och sjukanmälde sitt barn la denne till: -Och förresten - vem av musikerna på skivan har mest skägg? Vi reflekterar över det här hemma. Är det Strauss?

Polaris: Polaris har först och främst initierat mycket bänkteater med för barnen kända berättelser, t ex om Konrad eller Bockarna bruse. Efterhand har också barnen fått interagera och agera. Vi ser att det är mycket intryck som synliggörs och upplevs, att barnen blir hänförda som publik och att det är lite stort för en del att agera inför grupp, trots att du har en bild eller "figur" i handen att spela med. Vi provade då också i mindre grupp med goda resultat. Ett roligt sidospår som gynnade att barnen tydligt visade oss vad de fann  meningsfullt var när vi förstod och gav mer förutsättningar för ett rikare hållapående med textilbitarna. barnen hade tydligt visat oss att det var mycket roligt och koncentrationsrikt att jobba med iordningställande av spelmiljöer och teatrar, och särskilt meningsfullt att bre ut tyger. Vi gav mer och några barn kunde jobba med att bre ut tyger i hela rummet.Luna: På Luna hade vi uppmärkssammat att barnen intresseras av djur. Det är roligt att tillsammans dramatisera, härma och låtsas vara och sjunga sånger om djur. När vi började kliva närmare fokuserade vi på katten. Nära studier med olika språk och redskap som over-headapparat, lera, teckning och ett fotomaterial vi utvecklade med kattdjurs ögon samt barnens egna katter väckte många samtal och dramatiseringar. Hela avdelningen har sjudit av djurljud, djur (i form av skapade, bilder, leksaker och barnen själva) och vi har utvecklat arbetet med små arbetsgrupper där vi kan fokusera djupare på barnens lärande. det är spännande att följa barnens teckningsutveckling, särskilt då det är så svårt att veta när varje barn börjar teckna föreställande. T ex ritade Henning en katt. Han satt och jobbade koncentrerat och när han blir klar utbrister han - Nej, det blev en strumpa! Och vi såg också formen av en strumpa.


Pegasus: På Pegasus började vi med barnens tecknande av figurer - vilket gav oss väldigt mycket av barnens berättelser. Samtidigt bjöd vi också barnen på teater om Den lilla gumman och Bockarna bruse. Efter lite tid fick även här barnen vara mer integrerade i arbetet och sagan och påverka hur sagan skulle förändras. Arbetet bjöd till otroligt mycket humor med skratt och värme - lustfullt och fantasieggande tänkande med givanden och taganden som att våga, att kunna påverka handlingen, att tänka problemlösande och kreativt. vi har också arbetat med sång och musik samt dans.Så småningom kunde vi använda barnens berättande i form av lerarbete och tecknande som uttryck för deras egna berättelser. 

Pollux: Vi hade iscensatt arbetet utifrån letandet och reflekterandet kring ett hål i skogen. Vi fick det av tidigare barngrupp och en uppgift föräldrarna hade haft på sin workshop på hösten. Både vuxna och barn fann stor spänning i detta mystiska, magiska hål, men vartefter letandet pågick, blev det mer och mer intressant att fundera över ugglor, dess utseende och liv, livsbetingelser och beteende. Att fantisera tillsammans med att leta fakta. Barnen hade många olika tankar och berättelser om ugglor och något av det vi häpnades över mest var deras förmåga att kunna beskriva komplexa fenomen som t ex att de med hjälp av lerkorvar kunde rita hur ugglors ljud lät.


Castor: Ljud var stort på Castor, vi hade mycket olika reflektioner om ljud, var kommer de ifrån, vad är det? Kan vi påverka dem? Skapa ljud? Känna igen? Ett onomatopoetiskt (ljudhärmande) kunskapande och medvetenhet ökar i gruppen. Vi var på ljudjakt och lekte med ljud, associationer och gissningar. Vi skärpte hörstyrkan. Ett ljud vi kom att tänka på och senare använda mycket för att fördjupa kunskaperna kring var valars ljud. Det gjorde att vi kom att arbeta en period om olika sorters valdjur. Barnen gör fantasifulla och förmänskligande kopplingar till oss människor samtidigt som de blandar med vetenskaplig fakta. 

Orion: Vi gick till skogen för att leta efter det mystiska och det magiska. barnen hittar spår överallt, de är fenomenala på det. Barnen gjorde i rask takt egna berättelser i mindre grupper där huvudpersoner blev Vrinnenivargen, draken och lejonet och rådjuret. Dessa har vi sedan arbetat vidare med, försökt att ringa in och undersöka på olika sätt t ex studera vargpäls - vad är päls, hur ser det ut nära, vad har de den till och kan vi göra päls med andra material. När vi höll på att studera saker nära och fortfarande funderade över magiska saker i skogen hittade vi en stock med massor av hål i. En teori som ett barn hade var att det var getingar som gjort hålen. Vi har sedan haft en slutknorr på projektet som handlar om att studera getingar nära- med både förstoringsglas och empati. Barnen har gått från att vara rädda för dem till att känna empati och förståelse för dess beteende.Fenix: På Fenix har arbetet med bakterier fortsatt, från två tidigare år. Förväntningarna och signalstyrkan från innehållet självt var för starka för att vi skulle kunna höra barnens berättanden om andra fenomen. Fenix arbete har lyfts och klivit ut i samhället - varit i en utställning på Visualiseringscenter C och på Reggio Emilia Insitutet (i Stockholm dit vi pedagoger i juni också ska och föreläsa om arbetet). Processen i projektets arbete har handlat om hur och om bakterier kommunicerar och om vatten innehåller bakterier.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar