fredag 13 januari 2017

Bland lärplattor och miljöer...

   Vi har länge varit motståndare till att låta ny teknik, till exempel lärplattan kliva in i vår vardag alltför snabbt. Snarare har vi varit mycket kritiska mot att låta barnen bli slavar under pedagogiska program när vi har möjlighet att stimulera samma lärande via andra språk och uttryck. Vi vill inte att lärplattans program ska ersätta andra, mer kroppsliga sinnesuttryck, men den kan vara ett komplement i vissa fall och vi använder den flitigt numera till dokumentation av lärande i verksamheten.


Nu har vi sedan något år bildat ett internt forum som vi kallar multimediagruppen, som fokuserar på att vi har ett gemensamt förhållningssätt och att vi övar, lär oss hantera och vara trygga med teknikerna. En slags garant för att använda sakerna. Nu håller multimediagruppen på att utforska hur vi kan använda oss av digitala medel som redskap för barnens undersökande, lekande och lärande i miljöerna i vardagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar