fredag 17 februari 2017

Digitala spår i miljöerna


   Pegasus har utvecklat digitala möjligheter i sitt byggrum och förstås finns här en hel del att erfara och undersöka kring projektets innehåll; naturen och framför allt kottar. Vi tänker att det digitala kan bli ett tillägg och just nu provar vi oss fram, så vi kommer återkomma om vilka spår det blir, vi är bara i början... Barnen verkar prova att mata de olika djuren (tolkar vi det som) och på så sätt möter de den digitala, rörliga bilden med verkliga ting och sig själva.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar