onsdag 22 februari 2017

Skriftspråksnyfikenhet


   Fler avdelningars barn är väldigt intresserade av skriftspråk just nu. På Orion ser vi att barnens nyfikenhet och intresse av det skrivna språket och skrift har ökat. Vi har utifrån detta försökt att utforma möjligheter att utforska skrift i olika delar av miljön. Barn och pedagoger har tillsammans utformat en skrivhörna med olika inspirationsmaterial t ex utifrån vårt projektnamn, barnens namn, alfabet och ett rikt material med pennor och papper för att uppmuntra och bejaka barnens intresse. Vi ser att intresset delas mellan barnen och sprids, barnen delar med sig av kompetenser och är "fiffiga kompisar".
"-Jag kan hjälpa dig att skriva!"
"-Det här är din bokstav. Din och min A!"
"-Hur skriver man mamma?"
För att ytterligare skapa meningsfullhet i att skriva tänker vi att kanske utveckla det till att vi skriver meddelanden till varandra, en solidarisk handling som även bygger bort mängdproducerande och att producera för att ta hem som är något vi försöker undvika, vi behöver materialen här att reflektera kring tillsammans innan barnen får ta hem det. 

Kanske kan vi hitta fler sätt som inte heller bygger på att bara skriva på papper... Vi undersöker det. 

När några kom till mig (Johanna, pedagogista som skriver blogginlägger från oss) för att lämna ytterligare material till bloggen hittade de ett material som var till en annan avdelning, Pollux och fick tillfälle att prova och låta sig inspireras till att skaffa något liknande. Lite småkonstigt, men magiskt att bokstäverna försvann efter en stund.... Tanken med det är att bjuda motstånd och att material behöver innehålla problem som också involverar och genererar fler tankar och fler sätt att göra på. Så vi får något att arbeta med, som vi inte så fort tröttnar på. Vi behöver akta oss för att göra utmaningar för enkla och ta för givet att barnen ska ha lust att arbeta med det enkla länge och koncentrerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar