fredag 24 mars 2017

Bildgruppen tränar teckning


   Idag har bildgruppen (en pedagog på varje avdelning som är bildansvarig och jag, Johanna som är ateljerista) träffats, och bland annat reflekterat över en bok vi har läst tillsammans, Formulera - bild och projekt i förskolan av Karin Furness. Vi behöver värna om tecknandet som möjlighet till reflektion, kommunikation och språk. För att stödja barnen i deras processer är det bra att ha lite material- och teknikkännedom.

 Vi fortsatte vår reflektion om att stödja barns kreativitet och uppmuntra deras strategier och olika uttryck. En spännande reflektion är att om vi hittar teckningar som saknar namn och vi undrar vems de är, vet oftast barnen det. De vet mer än oss om sina kompisars stilar och uttryck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar