måndag 24 april 2017

Trädets årsringar


   På Luna pågår ett projektarbete som innebär en nyfikenhet på skogen och dess olika beståndsdelar... Vi har tagit in några stubbar som barnen bl a har utforskat på olika sätt. Många av barnen provar att gå upp på dem och utforska genom sina kroppar och några har valt att titta närmare. Som ett led i att titta närmare har vi gett dem ett foto av träds årsringar i olika stationer t ex ljusbordet och vid leran.. Se så vackert. Vi var så imponerade över att barnen hade så olika strategier i sitt möte med detta nya material och undersökande... Några gör prickar, strör sand, några gör spår, samlar ihop små högar, föser sanden med bred hand eller kör sitt finger längs årsringarna eller runt kanterna på tråget vi har sanden i...

Vi kommer fortsätta att utforska mera....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar