torsdag 22 juni 2017

Temat kring Hållbar Framtid


  Vi har nu utvärderat årets projekt på avdelningarna under temat: 
Barns berättande i mystiska, magiska världar - en ekologisk känslighet för vår hållbara framtid 

Vega, Castor och Orion har jobbat med insekter och småkryp på olika sätt, Polaris med fröer, kärnor och bönor, Pegasus: Kotten och ekorren, Luna naturmaterial, stubbar och årsringar, Pollux maskar samt Fenix bakterier i jord men även bakterieberikad kost.

Här följer ett smakprov av reflektioner vi gör över ämnet och barnens lärande:

" Begreppen ekologisk känslighet och hållbar framtid har blivit så mycket mer, större. Vi tycker att vi pedagoger har lärt oss mycket. Eko-känslighet är något som berör! Barn och pedagoger! 
Barnen har fått mer faktakunskaper inom ämnet, ser skillnader, jämför och klassificerar. Överför kunskap till varandra. Vi har alla utvecklat ett respektfullt förhållningssätt till naturen och vad som lever och bor där. barnen besjälar tingen som om de vore levande.... MYCKET empatiskapande. Försiktighet, aktsamhet och omsorg har varit i stort fokus. 
Barnen har ett intresse och viss förståelse för att vi påverkar djur, kryp och att de påverkar oss. naturen är full av osynliga livsvärldar som existerar tillsammans med vår..."

Hösten fortsätter under temat, men avdelningarna hittar nya möjliga spår att utveckla till projekt. Vi börjar fånga barns ekologiska känslighet direkt i uppstartsveckorna, vi tycker det är bra att ha ett gemensamt fokus och att bjuda in till meningsfullhet och utmaning att skapa våra nya och nygamla relationer genom dessa möten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar