tisdag 22 augusti 2017

Informationsmöten för nya vårdnadshavare på Svanen


  Idag hade vi ett första möte för våra nya vårdnadshavare. Vi berättar på dessa möten kort om vår verksamhet och presenterar vilka vi är. Bloggen är ett viktigt instrument för oss och likaså estetik, kreativitet och pedagogisk dokumentation. På Svanen lagas maten av Albera och Khalo, vi har en stor, lummig gård som erbjuder blommor och odlingsmöjligheter. I hjärtat av Svanens huvudbyggnad ligger vårt kära bibliotek, där du som vårdnadshavare kan låna hem böcker. 

Vi är nyfikna och förundrade över vad barnen kan och uttrycker så vi arbetar projektinriktat med det och jobbar aktivt med allas lika värde.  På fredag 1/9 kl 10.00 har vi nästa informationsmöte. 

Välkomna till oss på Svanen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar