fredag 26 januari 2018

Bygga bana till stenkompisarna


 På Polaris har projektet om stenar tagit en ny vändning i och med att några stenar fått ögon. Vi kan se att barnen börjar leka på ett väldigt kommunicerande sätt tillsammans med stenkompisarna och börjar ta hand om dem. Bland annat så har barnen börjat bädda ner stenarna i små papperslådor vi har. 
"-Det är kallt, lille stenen behöver täcke."
"-Nu ska dom sova igen."
"-Det är inte morgon, det är dags att sova. Nu är det morgon. Vakna."
Pedagog: "-Den går på huvudet, ska den inte gå på sina fötter?"
"-Den har inga fötter ju!!"


Vi har en bok på Polaris som innehåller sånger vi känner till, i den är det ett barn som bygger en spindeltråd till elefanterna i sången "En elefant balanserade.." 
Vi har också sjungit den sången, men gjort om den till "En liten sten balanserade..." o s v
Barnen ville göra som barnet i boken och bygga en "bana" (spindeltråden är fäst i några ihopbyggda duplobitar). Så vi hjälper barnen att ta fram material så det blir en liknande aktivitet som i boken. Barnen är med och tänker ut vad vi behöver leta fram. Det tycker barnen är väldigt lustfullt, de skrattar och upprepar "-Likadant!" och "-Bygga bana!" Vi hade boken som ritning, det verkade barnen tycka var roligt och meningsfullt. När vi gjort det färdigt och stenarna får vara huvudpersonerna i sången/leken sjunger alla barnen med och skrattar!Efteråt utbrister flera av barnen: "-Tråden sönder! Stenen ramlade ner!" med stor inlevelse och empati.
Vi tänker att vi stöttar barnens relation till naturting på olika sätt i vårt arbete. Med hjälp av att studera, tänka om och uttrycka sig kring stenarna som de är, att uppmuntra fantasi och lek - bredden i arbetet fördjupar projektet och gör det mer meningsfullt och innehållsrikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar