måndag 29 januari 2018

Målning på olika, lite ovana underlag - ute och inne...

   Förra veckan medan snön var kvar gjorde vi en del målerierfarenheter på Pollux. Vi skapade ett konstverk av snö på vår gård.
Några” is-tårtor” uppstod ur en lärandesituation där naturen och dess material (snö) fick en central plats tillsammans med barnens kreativitet och skapande:
” Vi behöver mycket snö!”
”Kan vi måla på is?”
”Vi målar inte ! vi skvätter!”
”Uauu. Många färger!”
”Lite färg!”
”Mycket vatten!”
”Olika färg bli fint!”
Och vi målade på tyg: 
"-Titta vad vattnet flyter"
"-Det blir skvättprickar. Jag vill att det ska bli det." (skvätter med penseln)
"-Det här är roligt!"
"-Vi målar inte på papper nu."
"-Färgerna flyter!"
"-Målningen blir kvar på bordet..." (när vi lyfter på tyget är det en teckning också direkt på bordet..)Att måla på olika sätt där verkligen processen är i fokus istället för resultat är något vi tränar på att göra mer av, för att stimulera barnens egna kreativitet och de här båda aktiviteterna är bra exempel på hur barnen kan hamna i utforskandet av måleriets hemligheter, tekniska egenskaper, effekter samt språkande gestaltande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar